Mijn naam is Biek van der Burg.

Waar ik blij van word is anderen te ondersteunen in het hervinden van hun eigen basis. Vandaar ook de naam b2basic, terug naar jouw oorspronkelijke basis waar lijf, hart en hoofd, voelen en denken verbonden waren en zijn.

Ik werk in Amsterdam en vanaf maart ook in Voorburg voor de basiscursus "Leven in je Lijf".

 

 

 

Iets meer over mij

Vroeger werd ik regelmatig een "wandelend hoofd" genoemd of "een hoofd op pootjes". Destijds had ik geen idee waarom, want ik wist niet beter dan dat het altijd druk was in mijn hoofd en dat dit gold voor iedereen. Een heleboel gedachten over wat ik nog moest doen, veel wikken, wegen, oordelen, piekeren samen met pittige kritische stemmetjes die eigenlijk vonden dat wat ik deed niet goed genoeg was. Ik was mezelf voortdurend aan het opzwepen om het beter te doen. Wat opvallend was dat ik daarbij regelmatig iets kreeg aan mijn lijf waardoor ik tijdelijk (letterlijk) minder makkelijk uit de voeten kon en verplicht werd een stapje terug te doen. In eerste instantie was een stapje terug doen geen optie, dat voelde voor mij als opgeven. Echter toen ik vanwege een hernia niets anders kon dan mij er aan over geven werd me in die "verplichte" rustperiode pas helder hoe gespannen mijn lijf was. En hoe ik daar blijkbaar aan gewend was geraakt. Dat deed me besluiten om op zoek te gaan naar manieren om mijn lijf beter te leren kennen. Ik werd me ervan bewust dat een patroon van mijn best doen, de ander niet teleurstellen, voordurend kritisch op mezelf zijn, me niet uiten en doorzetten zich vertaalde naar een fysieke component. Door contact te leren maken met mijn lijf ervaarde ik steeds beter wat het me te melden had, kon ik er met vallen en opstaan beter naar luisteren en kwam er meer ruimte, ook in mijn hoofd en hart. Meer ruimte voor inzicht, voor nieuwsgierigheid, voor beweging, voor plezier, voor verdriet, voor stilte, voor contact, voor compassie, voor speelsheid en levendigheid. En bovenal meer ruimte om andere keuzes te maken. 

Het lijf, dus ook mijn lijf,  heeft veel te vertellen, ook en misschien juist als er geen woorden zijn.

 

Achtergrond opleiding en werk

Ik ben afgestudeerd aan de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie van BodyMind Opleidingen. Op deze plek kwamen al mijn eerdere werk- en leerervaringen bij elkaar. Ik ben inmiddels ook opgeleid tot trainer van de basiscursus "Leven in je Lijf". Zie voor verdere informatie bij het kopje /trainingen.

Mijn achtergrond is een studie Nederlands, Sociale Pedagogiek en Onderwijs/Opleidingskunde. Ook heb ik een opleiding tot coach gevolgd bij de Coaching Academy International. Ik heb gewerkt als trainer communicatie en persoonlijke ontwikkeling, coach/counselor in het volwassenonderwijs en in de zorg als ook bij de Haagse Hogeschool als opleidingskundige, adviseur HRM en coach. 

Door mijn fascinatie met hoe lastig het kan zijn om uit ingesleten patronen te bewegen en mijn ervaring met een strenge innerlijke criticus heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals Transactionele Analyse bij Phoenix, Systemisch Werken bij het Hellingerinstituut, workshops bij het ITIP en de Tantra jaartraining bij het Centrum voor Tantra. Tot 2019 ben ik 13 jaar student geweest bij de doorgaande groep van de Ridhwan, de Diamond Approach van A.H. Almaas. De afgelopen jaren heb ik geassisteerd bij de training 'Leven in je Lijf' en 'Lijf en hoger zelf' en heb ik in samenwerking een aantal trainingen gegeven rondom compassie en verlangen. 

Ik neem deel aan diverse intervisiegroepen waarbij we elkaar op een prettige manier scherp houden en blijven leren met en van elkaar.