Praktijkinfo 

Ik ben lid van de beroepsvereniging SBLP die de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten bevordert rondom opleiding, bijscholing, praktijkvoering en beroepshouding. 

Tevens sta ik geregistreerd in het Tuchtregister en in het Nederlandse kwaliteitsregister RBCZ met licentienummer 230533T. Therapeuten geregistreerd in dit kwaliteitsregister moeten jaarlijks aan strenge eisen voldoen om geregistreerd te blijven.

 

Waarborg privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over de sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen van derden die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren ; dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik expliciet om jouw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

 

Deskundigheidsbevordering & nascholing

-> Nervus Vagus in Therapie door Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB)

-> Trainersopleiding & supervisie "Leven in je Lijf" door Harten, Lichaamsgerichte Training & Therapie

-> Bio energetica & Woede door BodymindOpleidingen

-> Hakomi training (Mindful Somatic Psychotherapy) door Hakomi Institute of Mallorca (Halko Weiss)